تبلیغات
چیستان های جدید - چیستان

چیستان های جدید
 

به چیستان های جدید خوش آمدید ما برای شما در این وبلاگ چیستان های جدید آوردیم به هر چیستان که خوشتان امد دنظر دهید خوش باشید
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 مرداد 1391 توسط بچه بندری

۱

جملات مزبور اینگونه خوانده می شوند: «زَنی زِنِی زَنی زنی خوشش آمد» « سَربازی سَرِبازی سُربازی، سَربازی را كشت

 


 

جواب چیستان  ۲

نخست حلقه سوم را پاره می كند و شب اول آنرا به مهمانخانه دار می دهد. شب دوم حلقه اول و دوم را كه بهم پیوسته بود به او می دهد و حلقه سوم را می گیرد. شب سوم، حلقه سوم را كه ابتدا جدا كرده بود به مهمانخانه دار می دهد كه جمعاً سه حلقه می شود. شب چهارم، چهار حلقه بهم پیوسته را در اختیار صاحب مهمانخانه می گذارد و دو حلقه بهم پیوسته و یك حلقه جدا( حلقه سوم ) را می گیرد. در شب پنجم، حلقه سوم را به مهمانخانه دار می دهد. شب ششم حلقه سومی را می گیرد و حلقه های دوتایی را باو می دهد و در شب هفتم، حلقه تكی را هم بوی تحویل می دهد و بدین ترتیب، تنها با یكبار گسستن حلقه ها، كار را به نتیجه می رساند

 


 

جواب چیستان  ۳

منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی بدون واو خرس می شود


 

جواب چیستان  ۴

هیچكدام، زیرا نماز میت اصلاً سجده ندارد تا چنین اتفاقی بیفتد

 


 

جواب چیستان  ۵

خداوند متعال غم بندگانش را می خورد، عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست

 


 

جواب چیستان  ۶

با توجه به اینكه معنی شیخ «پیر» و معنی حدید «آهن» و معنی جدید «نو» و معنی اصم «كَر» است، پس معنی جمله مزبور چنین می شود: «پیراهن مال نوكر شما بود»


 

جواب چیستان  ۷

می دانیم «اِوری بادی» به زبان انگلیسی بمعنی «هركس» ، «ایتینگ» بع معنی «خوردن» و «سیتینگ» به معنی« نشستن» است. پس با این ترتیب، عبارت فوق مرادف ضرب المثل معروف فارسی «هركه خربزه بخورد باید پای لرزش بنشیند» می باشد


 

جواب چیستان  ۸

می دانیم بزرگتر از «میرزا» ، «آقا» و بزرگتر از «نیم مَن» ، « من» و بزرگتر از «بوق» ، «صور» و بزرگتر از «ابن» ، «پدر» و بلندتر از «پشم» ، «مو» و بزرگتر از «پانزده» ، «سی» است. پس با ان ترتیب. نام شخص مزبور این بوده است: «آقا من صور پدرموسی» یا به عبارتی «آقا منصور پدر موسی»


 

جواب چیستان  ۹

تثلیت مسیحیت یعنی «اب» و «ابن» و «روح القدس» است كه هر سه در حقیقت یكی هستند و مراد از یكی سه تاست

 


 

جواب چیستان  ۱۰

نوار كاسِت و ویدئو


 

 

جواب چیستان ۱۱

من كه ادعا نكردم می روم سكّه را از چاه درمی آورم بلكه گفتم: در عرض یك دقیقه می روم «در» می آورم. بنابراین مراد از «در» اینجا در اتاق یا راهرو و امثال آنست

 


 

جواب چیستان  ۱۲

زیرا گفتیم رضا از طبقه دهم ساختمانی به زمین افتاد «ولی» نمرد. چون «ولی» كه از ساختمان بزمین ینفتاده است تا بمیرد

 


 

جواب چیستان  ۱۳

زیرا با نگاه كردن به موهای نخستین سلمان، فهیمد او توسط دومین سلمانی كه مردی ناشی بوده سلمانی شده است؛ اما سلمانی دوم كه موهایی مرتب و منظم داشته، توسط سلمانی اول اصلاح شده است. بنابراین تصمیم گرفت نزد نخستین سلمانی برود و چون شنیده بود «سلمانی ها وقتی بیكار می شوند، سر یكدیگر را اصلاح می كنند»

 


 

جواب چیستان  ۱۴

زیرا اگر دو چشمش را ببندد، جایی و كسی را نخواهد دید و قادر به شكار نخواهد بود

 


 

جواب چیستان  ۱۵

در لوزالمعده آدمی

 


 

جواب چیستان  ۱۶

وجه تشابه آنها این است كه هر سه، در نتیجه دیر بیرون آوردن بدین روز افتاده اند. سنگگ در اثر دیر بیرون آوردن از تنور سوخته شد، غریق در اثر دیر بیرون آوردن از آب غرق شده و همینطور زن آبستن

 


 

جواب چیستان  ۱۷

به یكی از دربانها نزدیك شده، از او می پرسد: « آقا، اگر من از دربان دیگر بپرسم كه در آزادی كدام است، كدام در را نشان خواهد داد؟» هر دری را كه دربان نشان دهد، می فهمد آن در، دَرِ اعدام است لذا برعكس عمل كرده، از در دیگر خارج خواهد شد. چرا؟ علتش آن است كه اگر جمله فوق را از دروغگو بپرسد، او چون دروغگوست، بجای دَرِ آزادی، دَرِ اعدام را نشان خواهد داد لذا او برعكسش كرده، از در دیگر خارج می شود. و اگر از دربان راستگو بپرسد، چون او راستگوست، عین عبارت دروغِ دروغگو را بیان خواهد كرد و خواهد گفت: اگر از آن شخص (دروغگو) بپرسی فلان در را نشان خواهدداد و چون دروغگو، دَرِ اعدام را بجای دَرِ آزادی معرفی خواهد كرد و عین گفته او رانیز راستگو تكرار كرده، مرد محبوس آنرا برعكس نموده از در آزادی خارج خواهد شد


 

جواب چیستان  ۱۸

تلفظ درست كلماتِ جمله چنین است: كور مُرد، شَل، غَم خورد


 

جواب چیستان  ۱۹

پاسخ داد: «با تیر زهرآگین مورد هدف قرار می گیرم» و بدین ترتیب از مرگ رهایی یافت

 


 

جواب چیستان  ۲۰

هر چند كه این نوع خویشاوندی به ندرت اتفاق می افتد، ولی غیر ممكن نیست. دو مرد را در نظر می گیریم كه زنشان فوت كرده وهر كدام یك دختر دارند. اولی دختر دومی را به عقد خود در می آورد و دومی نیز دختر اولی را به زنی می گیرد و آن دو پدر زن یكدیگر و در عین حال داماد هم محسوب می شوند. هر كدام از آنها صاحب پسری می شوند. اگر كمی فكر كنیم، متوجه خواهیم شد كه هر یك از این دو پسر نسبت به دیگری هم دایی محسوب می شوند و هم خواهر زاده


 

جواب چیستان  ۲۱

دلاك كچل نیز پرسشهایی مطرح كرد كه این پرسشها در حقیقت، پاسخ پرسشهای آن درختر بود. او پرسید 1- اگر من سگی شده آهو را گریزاندم، چه می كنی؟ 2- اگر من خروسی شده دانه ها را برچیدم چه می كنی؟ 3- اگر من باغبان خردسالی شده، گل را چیدم، چه می كنی؟ 4- اگر من دامادی شده، سیب را خوردم و بدن ترا در آغوش گرفتم چه می كنی؟ همینكه پسرك دلاك این جمله را برزبان راند، دختر پادشاه فریادی كشیده و گفت: آی دایه ها، معمای مرا پیدا كردند و او را به پسر دلاك دادند

 

.: Weblog Themes By Pichak :.


این وبلاگ جز با ما بچت است و نتعلق به وبلاگ دیگری نیست| برای رفتن به با ما بچت کلیک کنید : با ما بچت